2020. szeptember 14. 13:07 - NASTA

Alapítványunk közhasznú szervezetként működik!

 

Hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

- az andrológia magyarországi eszközfeltételének megteremtéséhez és gyakorlásához nyújt segítséget,

- korszerű technikai eszközök beszerzését segítse elő,

- andrológiai ambuláns, majd olyan stúdiumi bázisanyagi feltételeinek megteremtése a cél, melynek feladata a pubertáskori és nemzőképesség zavarok, a férfi meddőség, a férfi klimax, a szervi eredetű potenciazavarok, stb. kutatása és gyógyításának segítése,

- a szakterületen dolgozó orvosok és szakdolgozók továbbképzését támogatja

A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány:

- ösztöndíjakat, pályamunka díjakat bocsájt ki

- finanszírozza a szerzői jogvédelem alá tartozó művek kiadását,

- biztosítja a szakemberek kongresszusokon, tanulmányokon való részvételét,

- biztosítja kutatói projektek támogatását,

- segíti a szakember képzést,

- elősegíti videófilmek és egyéb szakmai, felvilágosító kiadványok készítését,

- ellát minden olyan tevékenységet, amely működését gyarapítja, hatékonyabbá, teljesebbé teszi és a mindenkori hatályos jogszabályok, illetve az erkölcsi és etika szabályai által megengedhetőnek minősülnek,

- együttműködik hasonló, vagy azonos profilú hazai és külföldi állami intézményekkel, valamint közhasznú szervezetekkel.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket végzi:

 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

(e közfeladat teljesítését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1) és (2) bekezdései írják elő)

- tudományos tevékenység, kutatás

(e közfeladat teljesítését a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bekezdése írja elő)

Az Alapítvány az Ectv. 34. § (1) b) pontja alapján rögzíti, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Alapítvány az Ectv. 34. § (1) c) pontja alapján rögzíti, hogy gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az Alapítvány az Ectv. 34. § (1) d) pontja alapján rögzíti, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az Alapítvány elsődleges célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a fentiekben meghatározott célok és feladatok megvalósítását szolgálja.

 

süti beállítások módosítása